Chuyển hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

sum-legal-hoa-don-dien-tu-05

Trước khi nói về cách chuyển đổi Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử, chúng tôi xin phép được bắt đấu với các bạn đọc về câu chuyện

“Tại sao phải chuyển Hóa đơn điện tử thành Hóa đơn giấy?” 

Quy trình chuyển Hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là quy trình số hóa dữ liệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *