Luật sư riêng cho doanh nghiệp

sum-legal-07

Hiểu rõ về các bộ Luật để điều hành tốt các hoạt động kinh doanh là mong muốn của nhiều quản lý doanh nghiệp. Trong giai đoạn mới thành lập doanh nghiệp, các quản lý thường ngại tiếp xúc với Luật Sư, ngại tiếp cận với người thực thi Luật Pháp.

Hiểu rõ tâm lý này của các doanh nghiệp mới thành lập, Sum Legal đem đến Quý doanh nghiệp gói dịch vụ Luật sư riêng cho doanh nghiệp.

Chi phí hợp lý, đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cam kết tư vấn – hỗ trợ công việc quản trị của Chủ doanh nghiệp được thực thi đúng với các bộ Luật hiện hành của Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *