Lưu ý khi sử dụng Hóa đơn điện tử

sum-legal-hoa-don-dien-tu

Khi sử dụng Hóa đơn điện tử hiện nay, các doanh nghiệp thường thắc mắc về các vấn đề sau:

  • Hóa đơn điện tử có thực sự an toàn?
  • Xử lý các Hóa đơn điện tử đã xuất bị sai sót.
  • Đơn vị nhận Hóa đơn điện tử kê khai thuế như thế nào?
  • Người mua có phải thực hiện ký số vào Hóa đơn điện tử hay không?
  • Sử dụng Hóa đơn điện tử để chứng minh nguồn gốc hàng hóa lưu thông.
  • Khi sử dụng gần hết số Hóa đơn đăng ký có thể mua thêm số lượng mới dễ dàng không?

Sum Legal – Chúng tôi xin được hỗ trợ bạn đọc cách giải quyết các vấn đề nêu trên: