Xây dựng Luật nội bộ cho doanh nghiệp

sum-legal-06

Khi doanh nghiệp mới thành lập, việc xây dựng các quy trình xử lý công việc, quy chế ứng xử, xây dựng các biểu mẫu hợp đồng… trong doanh nghiệp là điều cấp thiết. Với các loại hình doanh nghiệp khác nhau, việc xây dựng các quy trình này đòi hỏi phải khác nhau.

Sum Legal chúng tôi mong muốn sẽ đem đến sự hài lòng trong việc hỗ trợ xây dựng Luật nội bộ Doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *